Ý nghĩa của từ efficiently là gì:

efficiently nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ efficiently. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa efficiently mình

1.

0   0

efficiently


Có hiệu quả, hiệu nghiệm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

efficiently


Trạng từ: hiệu quả
Tuy nhiên, từ này khác với từ "effectively".
- efficiently: Hiệu quả trong việc tiết kiệm thời gian. Ví dụ: Công việc của nhân viên trong nhà hàng KFC được chia nhỏ ra để mọi người có thể hoàn thành quá trình giao thức ăn cho khách.
- effectively: cần nhiều thời gian để thực hiện một quá trình hay một dự án, đòi hỏi người tham gia phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để hoàn thành một cách hiệu quả.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của efficiently
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< efficaciously effortlessly >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa