Ý nghĩa của từ ecchi là gì:

ecchi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ecchi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ecchi mình

1.

2   1

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 hansnam (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)   NSFW / 18+

2.

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 nga (Ngày 14 tháng 11 năm 2018)   NSFW / 18+

3.

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 bao (Ngày 03 tháng 10 năm 2018)   NSFW / 18+

4.

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 bao (Ngày 03 tháng 10 năm 2018)   NSFW / 18+

5.

1   1

Ecchi


Ecchi (hay Etchi, là phiên âm của từ tiếng Nhật エッチ etchi) có nghĩa là "biến thái", "dê cụ" hay "tục tĩu" khi được dùng là tính từ. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ecchi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ao loi ajuma >>