Ý nghĩa của từ chủ là gì:
chủ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ chủ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chủ mình

1

17   10

chủ


Người/Thứ đứng đầu một lĩnh vực/khu vực/tập thể nào đó.
VD: Chủ Nhà băng, Chủ Nhà, Chủ Thầu,...
Chủ kiến - ý kiến của chính mình...
Chủ quan - quan điểm của mình - ý kiến cá nhân
Sai - Ngày 18 tháng 11 năm 2014

2

0   0

chủ


Người có quyền sở hữu về một tài sản. | : '''''Chủ''' tiệm ăn'' | Người mời khách ăn uống. | : ''Tiền '''chủ''' hậu khách. (tục ngữ)'' | Người có quy [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

chủ


dt. 1. Người có quyền sở hữu về một tài sản: Chủ tiệm ăn 2. Người mời khách ăn uống: Tiền chủ hậu khách (tng) 3. Người có quyền quản lí các công việc [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

chủ


dt. 1. Người có quyền sở hữu về một tài sản: Chủ tiệm ăn 2. Người mời khách ăn uống: Tiền chủ hậu khách (tng) 3. Người có quyền quản lí các công việc [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

chủ


Dùng để chỉ người sở hữu một tài sản nào đó, có thể là một doanh nghiệp, một chiếc ô tô hay bất kỳ một sản phẩm nào khác. Chủ là người có quyền lực lớn nhất đối với một tài sản nào đó.
Ví dụ: Tôi là chủ của ngôi nhà này vì thế tôi có thể bán nó đi.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

6

0   0

Chủ


người có quyền sở hữu về tài sản nào đó chủ nhà chủ doanh nghiệp chủ tài khoản người thuê người làm, trong quan h [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

0   0

chủ


adhipa (nam), adhipati (nam), lokanāyaka (nam), sāmī (nam), nāyaka (nam), sāmika (nam), sāminī (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của chủ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pulsion pulvérin >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa