Ý nghĩa của từ caption là gì:

caption nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ caption. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa caption mình

1.

0   0

caption


Đầu đề (một chương mục, một bài báo... ). | Đoạn thuyết minh, lời chú thích (trên màn ảnh, dưới hình vẽ). | Sự bắt bớ, sự giam giữ. | Bản chỉ d [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

caption


- Danh từ: Tựa đầu, lời ban đầu, lời giải thích với câu từ ngắn ngọn, xúc tích nhưng hàm chưa ý nghĩa bao quát cho toàn nội dung của bài báo, poster, áp-phích,...
- Trên trang mạng xã hội cũng có nhiều câu Caption cho từng bài viết trên trang cá nhân của họ như "Tôi xin được phép để đây và không nói gì thêm." hay "Anh không dám trao tình cảm cho em khi anh còn chả hiểu chính mình."


- Writer forgot to make a caption for that article.
Tác giả đã quên đặt lời tựa đầu cho bài báo đó.
 nga (Ngày 22 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của caption
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< interrogatif intersidéral >>