Ý nghĩa của từ câu ghép là gì:

câu ghép nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ câu ghép Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa câu ghép mình

1.

0   0

câu ghép


Là một loại cấu trúc câu trong ngữ pháp tiếng Việt. Đó là một câu bao gồm có nhiều vế, những vế này được tạo thành giống một câu đơn có chủ ngữ và vị ngữ. Thường sẽ có sử dụng thêm một số từ liên kết, trạng từ để làm rõ ý của câu.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của câu ghép
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< bb cream knock down >>