Ý nghĩa của từ bastingage là gì:

bastingage nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bastingage Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bastingage mình

1.

0   0

bastingage


Bờ thành tàu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bastingage
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< oasis oaristys >>