Ý nghĩa của từ bad guy là gì:

bad guy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bad guy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bad guy mình

1.

0   0

bad guy


Là một danh từ. "Bad" nghĩa là xấu, tồi tệ. "Guy" là người. Từ này được dùng để ám chỉ những kẻ có lối sống tồi tệ, có hành vi ứng xử không có văn hóa. Những người này thậm chí còn vướng phải những tệ nạn trong xã hội..
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của bad guy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< way to go măng đen >>