Ý nghĩa của từ bất lợi là gì:

bất lợi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ bất lợi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bất lợi mình

1.

3   1

bất lợi


Không có lợi, không thuận lợi. | : ''Tình hình ngày một '''bất lợi'''.'' | : ''Gặp những điều kiện '''bất lợi'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

2   1

Bất lợi


khôngcó lợi, không thuận lợi thời tiết bất lợi điều kiện bất lợi Trái nghĩa: thuận lợi Danh từ điều===== khôngcó lợi, khô [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3.

2   1

bất lợi


Khi có vấn đề bất lợi cần ai ra giải quyết
Ẩn danh trên 2016-07-31

4.

1   1

bất lợi


tt. Không có lợi, không thuận lợi: Tình hình ngày một bất lợi gặp những điều kiện bất lợi.
Nguồn: vdict.com

5.

1   2

bất lợi


ādīnava (nam)
Nguồn: phathoc.net

6.

0   2

bất lợi


tt. Không có lợi, không thuận lợi: Tình hình ngày một bất lợi gặp những điều kiện bất lợi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của bất lợi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< bất hủ bất lực >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa