Ý nghĩa của từ bất hợp pháp là gì:

bất hợp pháp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ bất hợp pháp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bất hợp pháp mình

1.

0   0

bất hợp pháp


Không hợp với luật pháp; trái với luật pháp. | : ''Làm ăn '''bất hợp pháp'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

bất hợp pháp


tt. Không hợp với luật pháp; trái với luật pháp: làm ăn bất hợp pháp.
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

bất hợp pháp


tt. Không hợp với luật pháp; trái với luật pháp: làm ăn bất hợp pháp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Bất hợp pháp


trái với pháp luật làm ăn bất hợp pháp Đồng nghĩa: phạm pháp, phi pháp
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của bất hợp pháp
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< bất hảo bất hủ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa