Ý nghĩa của từ axe là gì:
axe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ axe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa axe mình

1

0   0

axe


Cái rìu. | Chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu. | Cắt bớt (khoản chi... ). | Trục. | : '''''Axe''' d’une roue'' — trục bánh xe | : '''''Axe''' de symétrie'' — trục đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

axe


1. (danh từ) cái rìu
(văn phong thân mật, suồng sã) một loại nhạc cụ được sử dụng nhiều trong nhạc pop hoặc jazz, thường là chỉ guitar hoặc saxophone.
2.(động từ) chấm dứt, hủy bỏ việc gì một cách độ ngột và phũ phàng.
cắt giảm (giá thành) mạnh, đáng kể
Phuongthao2013 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

0   0

axe


cái rìu
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của axe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< avril organisme >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa