Ý nghĩa của từ avocado là gì:

avocado nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ avocado. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avocado mình

1.

3   0

avocado


Lê tàu, bơ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

2   1

avocado


quả bơ
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của avocado
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avifauna sarah >>