Ý nghĩa của từ avocado là gì:

avocado nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ avocado. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avocado mình

1.

3   0

avocado


Lê tàu, bơ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

2   1

avocado


quả bơ
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của avocado
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avifauna sarah >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa