Ý nghĩa của từ averse là gì:

averse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ averse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa averse mình

1.

0   0

averse


Chống lại, ghét. | Không thích, không muốn. | Mưa rào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của averse
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avatar avian >>