Ý nghĩa của từ averse là gì:

averse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ averse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa averse mình

1.

0   0

averse


Chống lại, ghét. | Không thích, không muốn. | Mưa rào.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của averse
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avatar avian >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa