Ý nghĩa của từ ave là gì:

ave nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ave. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ave mình

1.

2   0

ave


Lời chào (khi gặp nhau); lời chào tạm biệt, lời chào vĩnh biệt. | (tôn giáo) kinh cầu nguyện Đức mẹ đồng trinh ((cũng) Ave Maria, Ave Mary). | Chào! (khi gặp); [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

2   0

ave


Ave là tiếng La tinh, với nghĩa là xin chào, kính chao...
vì vậy từ Ave Maria có Nghĩa là Kính chào Đức Ma-ri-a, một người phụ nữ tuyệt trần về phẩm hạnh và dung nhan đã được tuyển chọn để sinh ra Đấng cứu Thế là Chúa Giê-su.
 Phan Song (Ngày 04 tháng 4 năm 2014)


Thêm ý nghĩa của ave
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avaunt withdraw >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa