Ý nghĩa của từ ave là gì:
ave nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ave. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ave mình

1

2   0

ave


Lời chào (khi gặp nhau); lời chào tạm biệt, lời chào vĩnh biệt. | (tôn giáo) kinh cầu nguyện Đức mẹ đồng trinh ((cũng) Ave Maria, Ave Mary). | Chào! (khi gặp); [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

ave


Ave là tiếng La tinh, với nghĩa là xin chào, kính chao...
vì vậy từ Ave Maria có Nghĩa là Kính chào Đức Ma-ri-a, một người phụ nữ tuyệt trần về phẩm hạnh và dung nhan đã được tuyển chọn để sinh ra Đấng cứu Thế là Chúa Giê-su.
Phan Song - Ngày 04 tháng 4 năm 2014

Thêm ý nghĩa của ave
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< avaunt withdraw >>