Ý nghĩa của từ automatic là gì:
automatic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ automatic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa automatic mình

1

0   0

automatic


Tự động. | : '''''automatic''' pistol'' — súng lục tự động | : '''''automatic''' telephone system'' — hệ thống điện thoại tự động | : '''''automatic''' pilot'' — m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

automatic


[,ɔ:tə'mætik]|tính từ|danh từ|Tất cảCách viết khác : automatical [,ɔ:tə'mætikəl]tính từ tự độngautomatic pistol súng lục tự độngautomatic telephone system hệ th [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

automatic


| automatic automatic (ôtə-mătʹĭk) adjective Abbr. auto. 1. a. Acting or operating in a manner essentially independent of external influence or control: an automatic light [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

automatic


tự động
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

0   0

automatic


Là một tính từ nghĩa là tự động. Từ này được dùng rất nhiều trong công nghệ, đặc biệt công nghệ tự động hóa này đã và đang được phát triển rất nhiều nhờ sự đi lên của thời đại 4.0 hiện nay. Các máy móc sẽ được lập trình để tự thao tác cụ thể nào đó. Điều này giúp con người tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018


Thêm ý nghĩa của automatic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< errant automotive >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa