Ý nghĩa của từ auto-accusation là gì:

auto-accusation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ auto-accusation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa auto-accusation mình

1.

0   0

auto-accusation


Sự tự buộc tội. | : ''Délire d’auto-accusation'' — (y học) hoang tưởng tự buộc tội
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của auto-accusation
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ourdissoir ourdissage >>