Ý nghĩa của từ auto-accusation là gì:

auto-accusation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ auto-accusation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa auto-accusation mình

1.

0   0

auto-accusation


Sự tự buộc tội. | : ''Délire d’auto-accusation'' — (y học) hoang tưởng tự buộc tội
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của auto-accusation
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ourdissoir ourdissage >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa