Ý nghĩa của từ august là gì:
august nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ august. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa august mình

1

2   2

august


Tháng tám. | Uy nghi, oai nghiêm, oai vệ, oai phong. | Đáng kính trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

August


Tháng 8
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

1   1

August


August (オーガスト, Ōgasuto?) là một công ty chuyên sản xuất visual novel của Nhật Bản thuộc quyền quản lý của nhà phát hành Hazuki. Trên internet, August còn đư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của august
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< augury schipperke >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa