Ý nghĩa của từ attn là gì:
attn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ attn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa attn mình

1

12   2

attn


viết tắt của từ tiếng Anh: attention, nghĩa là chú ý. từ này có tác dụng thu hút sự quan tâm, chú ý của người nào đó.

khi viết tắt thành ATTN, thì từ này lại thường được dùng trong viết thư. khi bạn gửi thư đến một tập thể nào đó, nhưng bạn lại muốn gửi thư đến cụ thể một cá nhân nào đó, bạn đặt ATTN trước tên cá nhân đó
VD
To: ABCXYZ company
ATTN: hansnam
123 blah street
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của attn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vang sjc dncm >>