Ý nghĩa của từ assassin là gì:

assassin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ assassin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa assassin mình

1.

13   7

assassin


1. Sát thủ. Từ có nguồn gốc từ tiếng Ả rập. Sau này du nhập vào châu Âu theo chân những người lính Thập Tự Chinh.
 markarus trên 2013-07-29

2.

15   12

assassin


Kẻ ám sát. | Giết người. | : ''Main '''assassine''''' — bàn tay giết người | Làm xiêu lòng, giết người. | : ''Oeillade '''assassine''''' — cái liếc mắt giết ng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

13   10

Assassin


 – Khả năng chạy trốn cao, tàng hình cũng như khả năng loại bỏ mục tiêu nhanh [Mid/Jungle]
Nguồn: mho.vn

4.

9   8

assassin


kẻ giết người, diệt zombie
Ẩn danh trên 2016-01-02

5.

7   8

assassin


kẻ giết người, diệt zombie
Ẩn danh trên 2016-01-02


Thêm ý nghĩa của assassin
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ass assault >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa