Ý nghĩa của từ ass là gì:

ass nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ass. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ass mình

1.

0   0

ass


Con lừa. | Người ngu, người đần độn. | : ''to play (act) the '''ass''''' — làm bộ ngu | : ''to make an '''ass''' of oneself'' — lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

ASS


aviation support ship: tàu bảo đảm (hậu cần) cho tàu sân bay.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net


Thêm ý nghĩa của ass
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< aspirator assassin >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa