Ý nghĩa của từ asain là gì:

asain nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ asain Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa asain mình

1.

0   0

asain


+ Để chỉ những người đến từ Châu á
+Chỉ những người lái xe không giỏi, trượt tuyết, băng không tốt
+ Để môt tả một thứ gì, một hành động gì vô cùng thú vị
 vuvu (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của asain
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< azn account manager >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa