Ý nghĩa của từ army là gì:

army nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ army. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa army mình

1.

9   2

army


Quân đội. | : ''regular '''army''''' — quân chính quy | : ''standing '''army''''' — quân thường trực | : ''to enter (go into, join) the '''army''''' — vào quân đội, nhập ngũ | Đoàn, đám đông, nhiều vô số. | : ''an '''army''' of workers'' — một đoàn c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

7   3

army


['ɑ:mi]|danh từ quân độiregular army quân chính quystanding army quân thường trựcto enter (go into , join ) the army vào quân đội, nhập ngũ đoàn, đám đông, nhiều vô sốan army of workers một đoàn công nhânTừ điển Anh - Anh
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của army
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< argosy arrhythmia >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa