Ý nghĩa của từ arm là gì:

arm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ arm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa arm mình

1.

0   0

arm


[ɑ:mz]|danh từ|danh từ số nhiều|động từ|Tất cảdanh từ cánh tayshe held the baby in her arms cô ta ôm đứa bé trong tayhe gave her his arm as they crossed the road anh ta đư [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

0   0

arm


tay
Nguồn: speakenglish.co.uk

3.

0   0

arm


Là một bộ phận của cơ thể con người còn được biết đến là "cánh tay". Bộ phận này bao gồm các cơ bắp giúp nâng đỡ và giúp ta có thể điều khiển cánh tay nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày và nhiều công việc khác.
 bao (Ngày 07 tháng 10 năm 2018)

4.

0   0

ARM


[[Thể loại:Tiêu bản cờ|]]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5.

0   0

ARM

Nguồn: vnmilitaryhistory.net


Thêm ý nghĩa của arm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< lock left >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa