Ý nghĩa của từ arg là gì:

arg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ arg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa arg mình

1.

0   0

arg


Giận dữ. | : ''Det dårlige været gjorde meg '''arg'''. | : '' Å se seg '''arg''' på noe '' — Giận dữ vì cứ phải nhìn thấy một việc gì. | : ''hans '''arge'''ste konkurrent/ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

arg


Giận dữ. | : ''Det dårlige været gjorde meg '''arg'''. | : '' Å se seg '''arg''' på noe '' — Giận dữ vì cứ phải nhìn thấy một việc gì. | : ''hans '''arge'''ste konkurrent/ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của arg
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cor bel >>