Ý nghĩa của từ arg là gì:

arg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ arg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa arg mình

1.

0   0

arg


Giận dữ. | : ''Det dårlige været gjorde meg '''arg'''. | : '' Å se seg '''arg''' på noe '' — Giận dữ vì cứ phải nhìn thấy một việc gì. | : ''hans '''arge'''ste konkurrent/ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

arg


Giận dữ. | : ''Det dårlige været gjorde meg '''arg'''. | : '' Å se seg '''arg''' på noe '' — Giận dữ vì cứ phải nhìn thấy một việc gì. | : ''hans '''arge'''ste konkurrent/ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của arg
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cor bel >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa