Ý nghĩa của từ aquarius là gì:

aquarius nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aquarius. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aquarius mình

1.

0   0

aquarius


Cung Bảo bình (ở hoàng đạo). | Chòm sao Bảo bình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

aquarius


"Aquarius" có nghĩa là "Bảo Bình". Đây là một cái tên nằm trong 12 cung Hoàng đạo. Cung Hoàng đạo được xác định bởi ngày tháng năm sinh của mình. Đa số mọi người đều tin rằng cung Hoàng đạo là thứ quyết định đến tính cách của con người.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của aquarius
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< aquarist aquatic >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa