Ý nghĩa của từ aquarium là gì:
aquarium nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aquarium. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aquarium mình

1

0   0

aquarium


Bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh). | Khu công viên có bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh); nơi trưng bày bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh). | Bể kính (nuôi cá... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

aquarium


"Aquarium" là một danh từ có nghĩa là "Thủy cung". Đây là nơi mà hầu hết tất cả các loại cá, các loại sinh vật biển từ mọi miền đất nước tập trung lại. Nơi mà mọi người có thể tìm hiểu thêm về thế giới ở dưới biển, ngoài ra đây là còn là nơi để bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm.
bao - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của aquarium
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aquarelle aqueduc >>