Ý nghĩa của từ aq là gì:
aq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ aq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aq mình

1

1   0

aq


- AQ: Adversity Quotient: Chỉ số vượt khó
là tên một nhân vật trong câu truyện AQ Chính Truyện của nhà văn Lỗ Tấn người Trung Quốc. AQ vốn thiếu học và hèn kém, khi bị đánh thì không bao giờ đánh trả mà chỉ dám nghĩ: "Mày đánh tao tức là đánh bố mày". Vì vậy chủ nghĩa AQ được xem là chủ nghĩa "tự xướng".
nghiemmailan - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

0   0

AQ


Air Quality
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

0   0

Aq


AQ hoặc aq có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của aq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ck BCC >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa