Ý nghĩa của từ april là gì:
april nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ april. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa april mình

1

3   0

april


Tháng tư.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

April


['eiprəl]|danh từ, viết tắt là Apr tháng tưApril fool người bị cho ăn cá tháng tư (bị đùa nhả, đánh lừa)April fish cá tháng tư (trò đùa nhả, đánh lừa nhau vào [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   1

April


Tháng 4
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của april
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< apple Arab >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa