Ý nghĩa của từ apple of my eye là gì:
apple of my eye nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ apple of my eye. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa apple of my eye mình

1

11   1

apple of my eye


Một người mà bạn thích và cực kỳ yêu mến.
Trong tiếng Anh cổ, con ngươi của mắt được gọi là "apple". Mọi người nghĩ rằng con ngươi cũng tròn như một quả táo vậy. Khi bạn nhìn một người nào đó, hình ảnh của họ sẽ phản chiếu trong con ngươi của bạn. Vì vậy, khi bạn nói ai đó là "apple of my eye", người đó là người bạn sẽ luôn muốn được nhìn ngắm.
iRosa - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

3   1

apple of my eye


Nằm trong cụm: Apple of one's eye
Là người có ý nghĩa rất quan trọng với ai đó, khiến ai đó cực kì tự hào.
Ví dụ: You are the apple of my eye.
Cụm từ này xuất phát từ thực tế là con ngươi mắt là bộ phận quan trọng nhất và đáng được nâng niu nhất của đôi mắt)
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

2   1

apple of my eye


danh từ: người mà bạn yêu mến

-you think you are spoiling him a bit?
(mày nghĩ mày có đang chiều nó quá không?)
-why not? since he is the apple of my eye
(tại sao không? nó là cưng của tao mà)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của apple of my eye
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aoe erp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa