Ý nghĩa của từ aoe trong dota là gì:
aoe trong dota nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aoe trong dota Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aoe trong dota mình

1

3   1

aoe trong dota


chưởng có phạm vi thì gọi Area of Effect ,viết tắt là AOE, sử dụng trong trò chơi online Dota, chỉ các chưởng đánh ra bằng phím tương tác chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, ngoài phạm vi này sẽ không có tác dụng với phe đối phương
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của aoe trong dota
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ebay abcdefg >>