Ý nghĩa của từ anzac là gì:

anzac nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anzac Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anzac mình

1.

0   0

anzac


Binh đoàn An-giắc (binh đoàn Uc và Tân tây lan trong đại chiến I). | Lính An-giắc. | Các binh đoàn An-giắc (ngày 25 tháng 4, kỷ niệm ngày đạo binh An-giắc đặt [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của anzac
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< anywhere sewerage >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa