Ý nghĩa của từ any là gì:
any nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ any. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa any mình

1

73   29

any


any cũng có nghĩa là " anh người yêu "
Nguyệt - Ngày 31 tháng 1 năm 2014

2

27   21

any


Một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi). | : ''have you '''any''' book(s)?'' — anh có quyển sách nào không? | Tuyệt không, không tí nào (ý phủ định). | : ''I [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

23   20

any


['eni]|tính từ |đại từ|phó từ |Tất cảtính từ (dùng trong câu phủ định và câu hỏi, sau if / whether , hardly , never , without ... và sau các động từ prevent , ban , [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

5   3

any


any là bất kì
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 11 năm 2014

5

3   4

any


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
tuan vu - Ngày 04 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

6

2   4

any


Anh nguoi iu
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 2 năm 2015

Thêm ý nghĩa của any
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< another xyster >>