Ý nghĩa của từ anh thư là gì:

anh thư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ anh thư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh thư mình

1.

75   23

anh thư


Anh Thư là cái tên tiếng Việt được đặt cho con gái

- Anh có nghĩa là tinh anh, thông minh, khôn ngoan
- Thư có nghĩa là sách vở, bút sách
Cha mẹ đặt tên con như vậy để mong muốn con mình học hành giỏi giang, thông minh tinh anh
 lucyta trên 2013-08-17

2.

45   18

anh thư


dt. (H. anh: tài giỏi; thư: phụ nữ) Người phụ nữ tài giỏi hơn người: Bà Triệu là anh thư trong lịch sử nước nhà.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3.

37   14

anh thư


1. đây là từ cũ trong văn chương xưa dùng để ý chỉ những người phụ nữ quả cảm anh hùng. ví dụ: tỏ mặt anh thư.
2. Đây là tên phổ biến thường đặt cho bé gái ở Việt Nam.
 thanhthanh trên 2013-08-07

4.

40   17

anh thư


xinh đep thuy mi
Ẩn danh trên 2013-10-20

5.

42   20

anh thư


anh thư có nghĩa là dễ thương
Tính trên 2013-12-08

6.

27   13

anh thư


dt. (H. anh: tài giỏi; thư: phụ nữ) Người phụ nữ tài giỏi hơn người: Bà Triệu là anh thư trong lịch sử nước nhà.
Nguồn: vdict.com

7.

27   19

anh thư


Người phụ nữ tài giỏi hơn người. | : ''Bà.'' | : ''Triệu là '''anh thư''' trong lịch sử nước nhà.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8.

26   18

Anh thư


(Từ cũ, Văn chương) người phụ nữ anh hùng tỏ mặt anh thư
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của anh thư
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< anh linh ao ước >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa