Ý nghĩa của từ anh tài là gì:
anh tài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ anh tài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh tài mình

1

5   0

anh tài


. Người tài giỏi xuất sắc. | : ''Đủ mặt '''anh tài'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

anh tài


d. (cũ). Người tài giỏi xuất sắc. Đủ mặt anh tài.
Nguồn: vdict.com

3

2   0

anh tài


d. (cũ). Người tài giỏi xuất sắc. Đủ mặt anh tài.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

Anh tài


(Từ cũ) người có tài năng và trí tuệ xuất chúng "Thề không dung kẻ quyền gian, Vì dân trừ hại mới nên anh t&agra [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   0

anh tài


Người có tài , có trí, có tuệ. Đang làm nhiều việc tốt , hay. Có ích có lợi cho dân cho xã hội. Hiện người khác đang cảm nhận đó là người có có đức . Đây mới gọi là anh tài vậy, chưa phải là hiền tài !
Chuông vàng - Ngày 15 tháng 1 năm 2015


Thêm ý nghĩa của anh tài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anh tuấn ba gai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa