Ý nghĩa của từ anchor là gì:
anchor nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ anchor. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anchor mình

1

0   0

anchor


Cái neo, mỏ neo. | : ''to cast '''anchor'''; to drop '''anchor''''' — thả neo | : ''to weigh '''anchor''''' — nhổ neo | : ''to bring a ship to '''anchor''''' — dừng tàu và thả [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Anchor


Trong thuật ngữ web: Đây được gọi là các điểm bắt đầu hoặc kết thúc điểm của một siêu liên kết.
Nguồn: vivicorp.com

3

0   0

Anchor


Neo – Một thẻ HTML đánh dấu một điểm cụ thể trên một văn bản HTML như là một nguồn hay địa chỉ đến của một liên kết siêu văn bản. Nó cho phép tạo [..]
Nguồn: g154.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của anchor
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< always angel >>