Ý nghĩa của từ amine là gì:

amine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ amine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amine mình

1.

0   0

amine


Amin.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của amine
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< snakeroot ammine >>