Ý nghĩa của từ amine là gì:

amine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ amine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amine mình

1.

0   0

amine


Amin.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của amine
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< snakeroot ammine >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa