Ý nghĩa của từ amine là gì:
amine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ amine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amine mình

1

0   0

amine


Amin.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của amine
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< snakeroot ammine >>