Ý nghĩa của từ amateur là gì:
amateur nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ amateur. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amateur mình

1

0   0

amateur


Tài tử; người ham chuộng. | Có tính chất tài tử, nghiệp dư, không chuyên. | : '''''amateur''' theatricals'' — sân khấu nghiệp dư, những buổi biểu diễn không ch [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

amateur


['æmətə:]|danh từ|tính từ|Tất cảdanh từ người chơi một môn thể thao hoặc môn nghệ thuật không nhằm kiếm tiền; người chơi tài tử; nghiệp dưthe tournament [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của amateur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< personne personnalité >>