Ý nghĩa của từ amateur là gì:

amateur nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ amateur. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amateur mình

1.

0   0

amateur


Tài tử; người ham chuộng. | Có tính chất tài tử, nghiệp dư, không chuyên. | : '''''amateur''' theatricals'' — sân khấu nghiệp dư, những buổi biểu diễn không ch [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

amateur


['æmətə:]|danh từ|tính từ|Tất cảdanh từ người chơi một môn thể thao hoặc môn nghệ thuật không nhằm kiếm tiền; người chơi tài tử; nghiệp dưthe tournament [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của amateur
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< personne personnalité >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa