Ý nghĩa của từ am và pm là gì:

am và pm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ am và pm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa am và pm mình

1.

1   0

am và pm


AM là viết tắt của cụm từ tiếng Latin ante meridiem - trước thời khắc giữa ngày (12h)
PM là viết tắt của post meridiem - sau giữa ngày (12h)

AM là chỉ khoảng thời gian từ 12h đêm (hoặc 24h) cho đến 12h trưa (12h). PM là chỉ khoảng thời gian còn lại

6AM = 6h sáng
6PM = 6h tối = 18h
 hansnam (Ngày 03 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của am và pm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< piss off gfedcba >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa