Ý nghĩa của từ alligator là gì:
alligator nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ alligator. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa alligator mình

1

0   0

alligator


Cá sấu Mỹ. | Da cá sấu. | Máy nghiền đá. | Người mê nhạc xuynh (một thứ nhạc ja). | Cá sấu Mỹ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

alligator


cá sấu Mỹ
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

Alligator


Chi Cá sấu mõm ngắn (tên khoa học Alligator) là một chi cá sấu trong họ Họ Cá sấu mõm ngắn (Alligatoridae). Hiện nay có hai loài vẫn còn tồn tại thuộc chi này l [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của alligator
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< alert anathema >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa