Ý nghĩa của từ all out of love là gì:

all out of love nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ all out of love Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all out of love mình

1.

0   0

all out of love


Cụm từ này có nghĩa là nói về một ai đó không còn hay là đã hết yêu ai.

VD: After 1 year waiting, he is all out of love.
(Sau 1 năm chờ đợi, anh ấy không còn yêu cô ấy nữa.)

Đây còn là tên một bài hát nổi tiếng mà đã từng được nhóm West Life trình bày
 vananh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của all out of love
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Cars all in all >>