Ý nghĩa của từ all in all là gì:
all in all nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ all in all. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all in all mình

1

3   0

all in all


nói tóm lại là...

-all in all, your reasons are not acceptable.
nói tóm lại lý do của mày là không chấp nhận được
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

2   0

all in all


- Nói chung, tóm lại, chung qui là ,..

Ví dụ: All in all, you should be here tomorrow.
(Nói chung là mai cậu nên/phải đến đây.)

They did not reply me. But all in all, they were not happy about what happened yesterday.
(Họ đã không trả lời tôi. Nhưng tóm lại, họ không hề vui vẻ gì với chuyện xảy ra hôm qua.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của all in all
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< all out of love aloha >>