Ý nghĩa của từ alien là gì:
alien nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ alien. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa alien mình

1

1   2

alien


Nước ngoài, (thuộc) chủng tộc khác. | : '''''alien''' customs'' — những phong tục nước ngoài | Alien from, to lạ, xa lạ, khác biệt; không có quan hệ gì với; khô [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

alien


là người ngoài hành tinh
jaiko - Ngày 21 tháng 11 năm 2014

3

0   2

alien


['eiljən]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ (thuộc) nước ngoài, (thuộc) chủng tộc khácalien customs những phong tục nước ngoài xa lạ; không quen thuộcan alien enviro [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của alien
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< southing alienable >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa