Ý nghĩa của từ akira là gì:

akira nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ akira. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa akira mình

1.

7   1

akira


Là một tên phổ biến ở Nhật Bản và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo Kanji và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là Minh - sáng, một ý nghĩa rất tích cực.
 thanhthu (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

0   0

akira


2. Akira
Là một tên phổ biến ở Việt Nam và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo suy đoán và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là đẹp trai - thông minh- một ý nghĩa rất tích cực.
Ẩn danh (Ngày 12 tháng 7 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của akira
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< afk bkav >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa