Ý nghĩa của từ ajusshi là gì:

ajusshi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ajusshi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ajusshi mình

1.

3   0

ajusshi


Là từ phiên âm của tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là chú. Đây là một đại từ xưng hô, này được dùng với người đàn ông lớn tuổi cả trong gia đình và ngoài xã hội.
 thanhthu (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

3   1

ajusshi


phiên âm từ tiếng hàn, nghĩa là chú, bác (con trai) nhiều tuổi
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của ajusshi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< acfta arirang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa