Ý nghĩa của từ ajusshi là gì:
ajusshi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ajusshi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ajusshi mình

1

3   0

ajusshi


Là từ phiên âm của tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là chú. Đây là một đại từ xưng hô, này được dùng với người đàn ông lớn tuổi cả trong gia đình và ngoài xã hội.
thanhthu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

3   1

ajusshi


phiên âm từ tiếng hàn, nghĩa là chú, bác (con trai) nhiều tuổi
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ajusshi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< acfta arirang >>