Ý nghĩa của từ aj là gì:

aj nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aj Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aj mình

1.

0   0

aj


viết tắt của "Absolute jerk" là tiếng lóng dùng trong tấn gẫu mạng của giới trẻ có ý ám chỉ những người không thân thiện, bủn xỉn với những người khác.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của aj
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ban nick bloody mary >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa