Ý nghĩa của từ aj là gì:
aj nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aj Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aj mình

1

0   0

aj


viết tắt của "Absolute jerk" là tiếng lóng dùng trong tấn gẫu mạng của giới trẻ có ý ám chỉ những người không thân thiện, bủn xỉn với những người khác.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của aj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ban nick bloody mary >>