Ý nghĩa của từ aj là gì:

aj nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aj Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aj mình

1.

0   0

aj


viết tắt của "Absolute jerk" là tiếng lóng dùng trong tấn gẫu mạng của giới trẻ có ý ám chỉ những người không thân thiện, bủn xỉn với những người khác.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của aj
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ban nick bloody mary >>