Ý nghĩa của từ airline là gì:
airline nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ airline. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa airline mình

1

3   1

airline


Công ty hàng không.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

airline


hàng không
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

3   4

airline


['eəlain]|danh từ hệ thống vận chuyển hành khách và hàng hoá bằng máy bay (theo một kế hoạch nhất định) công ty hoặc cơ quan tổ chức những chuyến bay thườn [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của airline
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< concepteur airliner >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa