Ý nghĩa của từ aha là gì:

aha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aha mình

1.

0   0

aha


A ha!, ha ha!
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Aha


Hor-Aha (hoặc Aha hay Horus Aha) được coi là vị pharaon thứ hai thuộc Vương triều thứ nhất của Ai Cập cổ đại. Ông sống vào khoảng thế kỷ 31 TCN và được cho [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của aha
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< against ahoy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa