Ý nghĩa của từ after all là gì:
after all nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ after all. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa after all mình

1

7   1

after all


dù sao đi chăng nữa
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 9 năm 2013

2

6   1

after all


"cuối cùng lại..." mang nghĩa đối lập với những ý đằng trước

-So he came home after all?
(thế cuối cùng nó lại về nhà hả?)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

4   0

after all


- Nói chung, tóm lại,... Từ này đồng nghĩa với All in all

VD: After all, they still want to go to the school tomorrow.
(Nói chung mai họ vẫn muốn đến trường)

- Tuy nhiên

VD: It isn't the best one, we still choose it after all.
(Tuy nó không phải là cái tốt nhất, nhưng chúng tôi vẫn chọn.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của after all
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aloha and so on >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa