Ý nghĩa của từ affair là gì:

affair nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ affair. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa affair mình

1.

0   0

affair


Việc. | : ''it's my '''affair''''' — đây là việc (riêng) của tôi | : ''mind your own '''affair''''' — hãy lo lấy việc của anh | Công việc, việc làm, sự vụ. | : ''i [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

affair


[ə'feə]|danh từ việcit's my affair đây là việc (riêng) của tôimind your own affair hãy lo lấy việc của anh ( số nhiều) công việc, việc làm, sự vụinternal affairs of [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của affair
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< raréfier embusquer >>