Ý nghĩa của từ affair là gì:

affair nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ affair. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa affair mình

1.

0   0

affair


Việc. | : ''it's my '''affair''''' — đây là việc (riêng) của tôi | : ''mind your own '''affair''''' — hãy lo lấy việc của anh | Công việc, việc làm, sự vụ. | : ''i [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

affair


[ə'feə]|danh từ việcit's my affair đây là việc (riêng) của tôimind your own affair hãy lo lấy việc của anh ( số nhiều) công việc, việc làm, sự vụinternal affairs of [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của affair
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< raréfier embusquer >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa