Ý nghĩa của từ aff là gì:
aff nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ aff. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aff mình

1

0   0

aff


+ có nguồn gốc từ Braxin, với nghĩa là sự thất vọng
+ là từ viết tắt Away from facebook, với nghĩa tránh xa Facebook.. Từ này được sử dụng sau khi nhiều người dùng bắt đầu dành quá nhiều thời gian trên facebook, không tập trung cho công việc.
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

AFF


Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

3

0   0

AFF


AFF có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của aff
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aero space the nfc >>