Ý nghĩa của từ af là gì:

af nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ af. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa af mình

1.

0   0

af


1. viết tắt của "American flag" lá cờ quốc gia của nước Mỹ.
2. viết tắt của " Account finance" trong ngôn ngữ kinh tế có nghĩa: kế toán tài chính.
3. viết tắt của "Administration and Finance" có nghĩa: phòng quản trị và tài chính.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

0   0

AF


Arctic Floater
Nguồn: clbthuyentruong.com

3.

0   0

AF

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

4.

0   0

AF


tiếng Anh là Auto Focus, nghĩa là ống kính có thể lấy nét tự động.
Nguồn: thaiphong.wordpress.com

5.

0   0

AF


căn nét tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net

Thêm ý nghĩa của af
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< arirang bcc trong mail >>