Ý nghĩa của từ af là gì:

af nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ af. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa af mình

1.

0   0

af


1. viết tắt của "American flag" lá cờ quốc gia của nước Mỹ.
2. viết tắt của " Account finance" trong ngôn ngữ kinh tế có nghĩa: kế toán tài chính.
3. viết tắt của "Administration and Finance" có nghĩa: phòng quản trị và tài chính.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

0   0

AF


Arctic Floater
Nguồn: clbthuyentruong.com

3.

0   0

AF

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

4.

0   0

AF


tiếng Anh là Auto Focus, nghĩa là ống kính có thể lấy nét tự động.
Nguồn: thaiphong.wordpress.com

5.

0   0

AF


căn nét tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net


Thêm ý nghĩa của af
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< arirang bcc trong mail >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa